Marcin Pietraszko

By
Sie 11

Marcin Pietraszko

Doświadczenie Pani Iwona w zakresie nowoczesnych metod w edukacji, wiedza merytoryczna, dotycząca metod rozwoju osobistego oraz umiejętność nawiązywania kontaktu i komunikacji, plasowały realizowane szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Jest to opinia uczestników, jak również osób zlecających szkolenia, oceniających je pod katem określonych wcześniej oczekiwań. Entuzjazm i empatia Pani Iwony przyczyniają się do sukcesów jakie osiąga w kształceniu dorosłych, przy czym wartością dodaną dla uczestników szkoleń jest zdobyta wiedza z zakresu sposobu kształcenia i wychowania młodych ludzi i roli dorosłych w tym procesie.