Elżbieta Piotrowska- Gromniak

By
Sie 11

Elżbieta Piotrowska- Gromniak

Pani Iwona Klimek jako członek Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji od 2010 roku aktywnie uczestniczyła w realizowanych projektach. Najistotniejsze działania dotyczyły aktywności ukierunkowanych na wsparcie rodziców oraz dzieci w zakresie nowoczesnych metod edukacji. Z sukcesem prowadziła cykl warsztatów ,,Moja głowa – Mój sukces czyli jak się uczyć i wspierać dzieci w nauce”. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia współpracowała z czasopismem ,,Dyrektor Szkoły”, a w ramach konferencji „Edu Trendy 2012” prowadziła warsztaty ,,Zarządzanie własnym procesem uczenia”. Reprezentowała Stowarzyszenie w kontaktach z wieloma organizacjami ukierunkowanymi na wdrażanie nowoczesnych metod edukacji dzieci w tym m.in. z Warszawskim Forum Rad Rodziców gdzie prowadziła zajęcia dla dzieci i rodziców. Pani Iwona z sukcesem reprezentowała nasze Stowarzyszenie na Kongresie Polskiej Edukacji. W ramach naszej współpracy należy podkreślić, iż oprócz wysokiej wiedzy merytorycznej popartej doświadczeniem Pani Iwona doskonale prowadziła prelekcje i warsztaty. Doskonały kontakt zarówno z dziećmi jak i rodzicami, nauczycielami oraz zakres przekazywanych informacji były bardzo wysoko oceniane przez uczestników. Z ramienia Stowarzyszenia wspierała rodziców i nauczycieli w budowaniu partnerskich relacji Nauczyciel-Rodzic-Uczeń, które mają znaczący wpływ na rozwój dzieci. Serdecznie dziękuję Pani Iwonie za zaangażowanie i wkład pracy jaki włożyła