Tworzę koncepcje edukacyjne oraz wychowawcze pracując wspólnie z dyrektorami i właścicielami prywatnych placówek oświatowych, którzy mają sprecyzowaną wizję w jakie umiejętności i postawy należy wyposażyć dzieci i młodzież.

Koncepcja zakłada zbudowanie fundamentów do kształtowania szczęśliwego życie dziecka.

Buduję wraz z dyrektorami koncepcje uczenia się opartą na współpracy trzech środowisk: dziecko – nauczyciel – rodzic.
Tworzę koncepcje placówek niepublicznych, w których doceniana jest ciekawość i „niewiedza” oraz różnorodność, która prowadzi do poszukiwań, kreatywności i twórczości.

Efektem wdrażania tej idei jest wykorzystanie w nauce i rozwoju wrodzonej ciekawość poznawczej.

referencje