Katarzyna Lotkowska

By
Sie 11

Katarzyna Lotkowska

Pani Iwona Klimek aktywnie współpracuje z naszą Fundacją. Główna działalność Pani Iwony dotyczy współrealizacji wielu projektów dotyczących nowoczesnych metod edukacji dzieci ukierunkowanych na poszerzanie wiedzy i świadomości nauczycieli i rodziców w tym zakresie. Między innymi Pani Iwona prowadziła wykłady z oceniania kształtującego w projekcie „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”. Oprócz wysokiej wiedzy merytorycznej popartej ogromnym doświadczeniem Pani Iwona doskonale prowadziła zajęcia warsztatowe dla nauczycieli. Bardzo dobry kontakt oraz sposób przekazywania wiedzy był bardzo dobrze oceniony zarówno przez uczestników jak i organizatorów. Należy podkreślić, iż osobiste zaangażowanie, wysokie kwalifikacje, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych przyczyniło się do sukcesów realizowanych wspólnie projektów.
Bardzo żałujemy, iż Pani Iwona zmienia miejsce zamieszkania, czego skutkiem będzie utrudnienie naszej współpracy. Jednak z uwagi na dotychczasowe osiągnięcia oraz dalsze ambitne plany fundacji uwzględniamy osobę Pani Iwony jako eksperta w przyszłych projektach jak również w zależności od możliwości.