Zosia

By
Sie 17

Zosia

Dzięki zajęciom nauczyłam się jak się uczyć, żeby się nauczyć. Poznałam różne metody zapamiętywania na przykład system obrazkowy i GSP( Główny System Pamięciowy).