prof. dr hab. Ewa Czerniawska

By
Sie 11

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

„Główne idee leżące u podłoża konstrukcji programu „Moja głowa – mój sukces” wynikają z poznawczego podejścia do uczenia się i nauczania. Uczenie się stanowi wyraz indywidualnej aktywności poznawczej uczących się, a rolą nauczania jest dostarczenie uczącym się skutecznych narzędzi zarówno przetwarzania danych (strategii poznawczych), jak i sprawowania kontroli nad przebiegiem uczenia się (strategii metapoznawczych i zarządzania zasobami). Równocześnie zwracają uwagę, że przeciążenie programów nauczania utrudnia nauczycielom systematyczne kształtowanie umiejętności uczenia się ”Reasumując, zdecydowanie pozytywnie oceniam opiniowany program, który może dać wielu uczącym się pożyteczne narzędzia poznawcze, metapoznawcze i motywacyjne, ułatwiające uczenie się. Od strony metodycznej program spełnia odpowiednie standardy.”