Marysia

By
Sie 11

Marysia

Dzięki tym zajęciom nauczyłam się jak się uczyć, aby się nauczyć. Poza tym poznałam różne metody zapamiętywania, na przykład system obrazkowy i Główny System pamięciowy (GSP)