Maryanne Chodkowski

By
Sie 11

Maryanne Chodkowski

Pani Iwona Klimek pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół I SLO od początku 2015 na stanowisku pedagoga szkolnego. Pracując w naszej szkole wykazała się ogromnym doświadczeniem w zakresie terapii pedagogicznej, a także wiedzą na temat budowania zespołu i pracą metodą warsztatową i metodą projektu.
Pani Klimek jest osobą energiczną, komunikatywną, proaktywną, szybko odnajduje się w nowym otoczeniu i łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne. Potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Jest osobą sumienną i zaangażowaną w pracę, powierzone zadania wykonuje dokładnie i systematycznie.